Den som någon gång tagit ett mål till rättegång vet att det kan bli en dyr historia. Faktum är att rättegångarna blir både dyrare och längre i Sverige. Den som förlorar ett mål i en rättegång blir faktiskt tvungen att betala en del.

1086690-gavel

Rättegångarna i Sverige blir allt dyrare och fler rättegångar blir utdragna, skriver Dagens Nyheter. Ny statistik visar att det slogs ett nytt rekord år 2014. Då var det 28 rättegångar som pågick i mer än 100 timmar var. Och det de längsta målen pågick i genomsnitt mer än 181 timmar. Även kostnaderna för målen var skyhöga och exempelvis fick ett stort mordmål i Södertälje tas om, vilket innebar en extra kostnad på minst 200 miljoner kronor. För att se till att rättegångarna inte drar iväg ännu mer i kostnader och tid har Svea hovrätt tillsatt ett särskilt projekt för att se om man kan göra rättegångarna lite mer effektiva.

Olika kostnader i rättegång

Att en rättegång blir långdragen och dyr gäller i de flesta fall komplicerade mål som handlar om grova brott. En rättegång som handlar om en skilsmässa eller något annat inom familjen, brukar sällan uppgå till sådana typer av kostnader. Men man kan faktiskt bli tvungen att betala en del om man förlorar ett mål i en rättegång, oavsett vad målet handlar om, skriver Metro. Beroende på hur stort tvistebeloppet är kan man bli tvungen att betala olika stora summor. Du som står inför en rättegång, läs mer om tingsrätten och hur det går till på nätet. Övriga kostnader som kan uppkomma vid rättegång, förutom själva rättegångskostnaderna, är:

  • Rådgivning med en timtaxa på 1 600 kronor.
  • Ansökningsavgift.
  • Vittnesbevisning.

Sveriges dyraste rättegång

Om ett mål är väldigt komplicerat finns det nästan ingen gräns på hur dyr och tidskrävande den faktiskt kan bli. I Svenska Dagbladet kan man läsa om att det förra året hölls en rättegång i sju månader och detta gjorde målet till det mest omfattande hittills i Sverige. Målet handlade om ett företag som lurat Försäkringskassan på 30 miljoner kronor. Förutom att vara väldigt tidskrävande blev målet även det dyraste i Sverige. Rättegången kostade närmare 84 miljoner kronor och försvararkostnaderna i hovrätten uppgick till 40 miljoner kronor.